Foto's van de Asserstraat. In het begin van de 20e eeuw was de benaming Hekeinde. foto's collectie HVGB/OHK Bakker/Sanders

De eerste woning rechts is later afgebroken voor de aanleg van de Molenstraat. foto 1910

Asserstraat h2

 

Hekeinde/ Asserstraat. Het eerste stuk van de Asserstraat vanaf de Hekstraat gezien. De eerste winkel rechts is manufacturier Gils. 1915
Hier was toen elektrisch licht van de Beiler Electricteitscentrale.

Asserstraat h1

 

Rijwielhandel Bertus Gils met benzinepomp.1917

Asserstraat h3 

 

Een boog in de Asserstraat ter hoogte van de Gereformeerde Lagere school (Nu afslag Kruisakkers). Het was een groot feest in 1926.
Het LinthorstHomankanaal was klaar en de verwachtingen voor de lokale economie waren groot.

Asserstraat h4

 

Onderstaande foto is van ongeveer hetzelfde standpunt als de eerste 2 foto's genomen omstreeks 1960.
In hetzelfde pand is dan huisschilder Vredeveld gevestigd.

Asserstraat h5

 

Het pand op de hoek van de Asserstraat met de Dikningestraat in de jaren 60. Dit pand werd al gebouwd in 1894 door dhr. Bosch uit Appelscha.
Hij vestigde hier een stoomzuivelfabriek, de schoorsteen zat achteraan het pand. Bijzonder aan deze fabriek was dat er gepasteuriseerde boter
werd gemaakt. Dit was in die tijd de tweede fabriek in Nederland waar deze methode werd toegepast om boter beter houdbaar te maken.
De boter kon dan ook naar het buitenland worden geëxporteerd. Vanaf 1910 was hier de graanhandelaar v/d Molen gevestigd.

Asserstraat h6

 

De laatste boerderij aan de Asserstraat bij de overgang Asserweg.

Asserstraat h7

 

De Asserstraat was vanaf de Dikningestraat tot aan de Asserweg beplant met grote eikenbomen. In 1960 werden deze gekapt.

Asserstraat h8

 

Straatbeeld Asserstraat in 2019, rechts de afslag Molenstraat.

Asserstraat h9

 

De ledenvergadering 2021

Zoals het er nu naar uitziet zal i.v.m. Corona-maatregelen de ledenvergadering niet in maart 2021 gehouden kunnen worden.
Er is op dit moment voor zo'n bijeenkomst geen planning te maken voor een datum. 
In het eerste tijdschrift van 2021 zullen wel de jaarstukken als bijlage aanwezig zijn. In dit tijdschrift zullen wij hopelijk
ook meer duidelijkheid kunnen geven over de datum van de te houden ledenvergadering 2021.

Op deze website houden wij u op de hoogte.

 

 

 

Op 29 juni 1945 zou een eerste bevrijdings- Oranjefeest worden gehouden. Alles was klaar die dag om er een groot feest van te maken.
Toen kwam echter het verschrikkelijke bericht dat Politieman N. Viëtor om het leven was gekomen bij een auto-ongeluk.
De feestelijkheden werden direct stop gezet.

De schrijver Anne de Vries plaatste een 'In Memoriam' in het Nieuwsblad voor Beilen.

In memoriam N. G. Viëtor
Nicolaus Gerhardus Viëtor , werd op 2 December 1911 geboren te Assen. Hij bezocht de school aan de Stegeweg, nu Sluisstraat, en ging op zijn zestiende jaar naar de zeevaartschool, daarna bracht hij het tot
derde stuurman op de grote vaart. Na zijn huwelijk in 1934 gaf hij het varen op en kwam bij de politie in Den Haag. In 1940 deed hij zijn intrede als gemeenteveldwachter in Tiendeveen, een jaar later werd hij chef van de politie in Beilen, bij de reorganisatie hoofdwachtmeester en in Maart 1944 moest hij onderduiken.
Na de bevrijding keerde hij terug als districtscommandant van de B.S., daarna trad hij op als hoofd van de P.O.D. in het district Beilen-Westerbork. En op 29 Juli j.l., de verjaardag van Prins Bernhard, maakte een auto-ongeluk een eind aan zijn leven.
Dat is, in korte trekken, het droog relaas van zijn leven. En wie dit leest, herkent den waren Viëtor niet. Want dit had het levensrelaas van zovelen kunnen zijn, en hij was één uit velen.
Dat heeft Tiendeveen ondervonden. Het jaar, daar doorgebracht, is misschien het mooiste en beste jaar uit het leven van Viëtor geweest. Hij kende zijn volkje daar, in die uithoek van de gemeente, beter als geen ander, hij was hun vriend en raadsman, hun beschermer en opvoeder, alles tegelijk en werd er gewaardeerd als geen ander.
Toen heeft Beilen hem leren kennen, in bezettingstijd.
De Joden uit Beilen zijn allen terug : het is het werk van Viëtor. Van de piloten, die in Beilen neerkwamen, zijn verschillende door hem gered en verder geholpen. Voor steun aan onderduikers, bonkaarten,
vervalsing van persoonsbewijzen kon men bij Viëtor terecht.......
Maar de dood, die niet vraagt, of iemand gemist kan worden, maakte op een tragische wijze aan dit werkzaam leven een einde. Met hem is een scherpzinnig politieman en een vurig vaderlander heengegaan.
De begrafenis zal plaats hebben op Woensdag 4 Juli a.s. te Beilen, niet vanuit hotel Prakken, zoals eerder werd gepubliceerd, maar vanuit de Ned. Hervormde Kerk. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en het valt ons moeilijk om daarin te berusten. Maar het leven gaat door, het leven is hard, het werk ligt te wachten en er zullen mensen gevonden moeten worden, die dat van Viëtor overnemen. Dat wij allen door mogen gaan in Beilen in de geest van gestrengheid en rechtvaardigheid, die hem eigen was en die gebaseerd was op een grote naastenliefde.
En dat God zijn jonge vrouw en zijn kind moge troosten.
Anne de Vries,
 
 
 IMG 20171016 0015wIMG 20171016 0018w  vietor 0004w

De begrafenis van politieman Nico Viëtor op 4 juli 1945.

Uit de grote belangstelling bij zijn begrafenis bleek wel dat hij een geliefd persoon was bij de bevolking.
Met gewaagde acties heeft hij vele mensen helpen onderduiken in de oorlog.
In 2018 kreeg de familie postuum de Yad Vashem onderscheiding voor zijn hulp aan onderduikers.
Het plein ingesloten tussen Perkstraat, Kerkstraat en Julianastraat in Beilen werd het Viëtorplein.

Besloten werd om het bevrijdingsfeest nu te houden op de verjaardag van Koningin Wilhelmina, 31 augustus.
Nu 75 jaar geleden werd met de voorbereidingen voor dit feest begonnen.
 
Diversen Theo Tina 24 02
 
Ophalen van takken lijsterbes voor versiering van wagens en bogen.
 
bevr.feestw Diversen Theo Tina 17 02
Kinderen met een kleine 'wagen'                        Ringsteken.
 
Diversen 20191202 0009w
Feest achter café Struik.

 

 

 

 

 

De Historische Vereniging Gemeente Beilen (HVGB) is gevestigd op Kruisstraat 4 (De Drentse Kamer) in Beilen.

Op woensdagmiddag open voor bezoek  van 13.30 tot 17.00 uur

In 2021 maken we weer een nieuw schema naar de dan geldende regels.

Na de voorschriften van 14-12-2020 zal dit pas in de tweede helft van februari 2021 zijn.

 

Foto's, documenten, kranten boeken enz. kunt u voor onderzoek raadplegen of gewoon bekijken, wij helpen daar ook bij.

Ook graag verhalen aanleveren of onderwerpen aandragen voor een artikel in het tijdschrift.

Voor bezoek op andere tijden kunt u een afspraak maken: liefst per e-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
of tel.  0593-331285 of  06-55872988

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.