Tiendeveen is een veendorp in de gemeente Hoogeveen. Tot 1 jan. 1998, voor de herindeling van de Drentse gemeenten, was Tiendeveen één van de twintig dorpen van de voormalige gemeente Beilen, het huidige werkgebied van Historische Vereniging Gemeente Beilen. Het heeft ongeveer 800 inwoners en ligt aan het Linthorst Homankanaal.

Geschiedenis

23-de-haar-tiendeveen-023Tiendeveen dankt zijn naam aan een afspraak dat voor een tiende deel turf mocht worden gegraven. De letterlijke betekenis is: met tienden belast veen. Rond 1830 bestond Tiendeveen uit drie veenvelden ('De Drie Veenen') die werden afgegraven: het Wijstersche, het Spieringer en het Drijbersche Tiendeveen. In 1849 kocht een groep van vier participanten 700 hectare veengrond in de zuidpunt van de gemeente Beilen om die te vervenen. Eén van deze participanten, Jan Coenraad Rahder, kreeg na een onderlinge ruzie het alleenrecht op dit grondgebied. Hij stichtte in 1863 een school voor de kinderen van zijn arbeiders, ook stichtte hij er de turffabriek Valkenheim (1863-1885). Ten noordwesten van het dorp was een bosperceel de Kremboong en een grote boerderij ook De Kremboong geheten. Nadat het veen was afgegraven, werd Tiendeveen een boerendorp. Later vestigden zich er ook arbeiders die in fabrieken in Hoogeveen werkten.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.