Ook: Holte - Buurtschap ten zuidoosten van Beilen.

12-holthe-021Volgens de kadasterkaart van 1832 liggen in de oude kern in het noordelijk gedeelte van de buurschap zes boerderijen. Volgens dezelfde kaart liggen negen boerderijen van jongere datum zuidoosterlijker.

Ten zuiden van de plaats ligt de Holtheresch, ten oosten het Holtherzand (bos, heide, ven). Bronnen vermelden: in Holten (1217), in Holt (1292-1304), de Holte (1339), to Holt in Beylre kerspele (1355), in Holte (1362), to Holte (1397), ten Holte (1484), to Holt (1498) en Holte (1955). De betekenis luidt: nederzetting in of bij het holt (= hout, bos).

Hier lag het "Benninge-gued'. Gelet op de naam, zonder de ing-klank en geen verwijzing naar een geslachtsnaam, mag worden aangenomen, dat het hier om een oude nederzetting gaat.

Holthe had veel keuters en arbeiders. Bij de invoering van het kadaster in 1832 bedroeg de oppervlakte van de sectie H (toeval) van Holthe 709 ha. Het aantal huisplaatsen in 1612 en 1642 bedroeg 11. Bij de markescheiding in het midden van de 19de eeuw waren er ruim zeven waardelen. Het aantal huisplaatsen in 1612 geeft ongeveer het aantal volle erven weer.

In 1830 telde Holthe 94 inwoners. In 1946 waren er 59 woningen in Holthe, in Eursing en Lieving waren er 58 huizen. Uitgaande van een gemiddelde woningbezetting van vijf personen betekent dit, dat Holthe ongeveer 300 inwoners had. Bij een volkstelling in 1815 staat op huisplaats 160 een school vermeld. In 1830 en 1840 is deze huisplaats niet bebouwd.

In Holthe was een coöperatieve boterfabriek 'Eendracht'; in 1906 had deze 2 arbeiders. In 1926 kwam de eerste elektrische straatverlichting in Lieving, Makkum en Holthe. Holthe werd in 1962 op het aardgasnet aangesloten.

E. Stapelveld heeft een boek geschreven: Leunge(n). Een familie uit Beilen. Dit boek gaat deels over de familie Leunge in Holthe. Andere oude Holther families zijn: Hidding, Etten, Smit, Weurding, Gils, Speelman en Kuik.

 

Er is ook een wandelroute, het ommetje Holthe, Makkum en Lieving.

23 september 2017 is een boek uitgegeven over 800 jaar Holthe zie onder Boeken hoe u een exemplaar kunt kopen.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.