16-hvgb-laaghalen-023Esdorp, gelegen tussen Assen (noorden) en Beilen (zuiden). Van Hooghalen (oosten) gescheiden door de diep aangelegde rijksweg A28 (Groningen-Utrecht). Tussen beide plaatsen liggen verder het bos 't Witte Zand en een sportpark. De ontstaansgeschiedenis van Laaghalen gaat terug naar 2500 jaar v.Chr. toen er veranderingen aantraden in het levenspatroon van jagers/verzamelaars naar landbouwers. De landbouwers kozen voor een meer vaste woon- en verblijfplaats, dus op hoger gelegen gedeelten woeste grond, waar men perceeltjes omvormde tot cultuurland, omwalde akkertjes voor graanverbouw, met een beek en beekdalgronden voor gras in de buurt.

In Laaghalen heeft de Holten Klink gestaan, een versterkte houten borg op een heuvel, omgeven door een palissade (ook motte genoemd).

Een van de oorsprongen van de Drentse A, het Witterdiep, stroomt langs de Laaghaler es. Deze ligt ten westen van het dorp, een van de meest authentiek bewaard gebleven essen van Drenthe. De ontstaansgeschiedenis van een Drents dorp is hier nog in het landschap af te lezen. Er is nog een aantal fraaie, oude Saksische boerderijen waarvan het Aol Hoes uit 1645 de oudste is en als beschermd monument door de familie Vanderveen geheel is gerestaureerd. Verder westwaarts liggen het Laaghalerveld (bouwland en weiland) en het Hijkerveld (woeste grond met brand- en grafheuvels) en deze(??) lopen verder noordwaarts uit in (??) woeste grond in het Witterveld (bos en hei) resp. bouw- en weiland. De graslanden richting Assen liggen zes meter lager dan Hooghalen. Laaghalen ligt iets lager dan Hooghalen, vandaar de benaming Laaghalen .Ten noorden van de plaats ligt het wegdorp Laaghalerveen en het weidecomplex Laaghaler groenland. Dit beekdalgebied is thans ingericht als oefenterrein voor Defensie.

Laaghalen lag van 1925 tot 1953 aan het oude TT-circuit dat veel publiek trok. De befaamde Laaghaler bochten zorgden voor veel publiek en spektakel.

Laaghalen vormde eeuwenlang met Hooghalen een eenheid, hetgeen tot uitdrukking komt in oudere benamingen in bronnen: in Halen (1217) en Halen (1334). De betekenis is: hoek, afgelegen nederzetting, afgeleid van healh = hoek, afgelegen oord, schuilplaats, vermoedelijk ook van hael = verborgen, heimelijk. In 1851-1855 laag. Het bijzondere was wel dat de boerderijen in Laaghalen bij het Klooster Maria in Campis te Assen behoorde en Hooghalen bij het klooster Dikninge in Ruinen.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.