Buurtschap, gelegen ten noordoosten van Beilen, tussen de Beilerstroom, de spoorlijn Groningen-Zwolle en de autosnelweg N31 (Drachten-Emmen). In 1372 werd de nederzetting vermeld als: tot Altynghe, in 1851-1855 als Aalting. De betekenis luidt: bij de lieden van Alte (persoonsnaam; ook Alta, Alt, Altat).

Ten noorden van Alting ligt een kleine es. Hierdoor was er nauwelijks mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal boerderijen. De Altinger boeren hadden akkers op de Klateringer Es ten noorden van Klatering, waar ook de Klateringer boeren hun bouwgrond hadden.

Bij de markescheiding van omstreeks 1844 omvatte de marke 3½ waardelen. Eeuwenlang hebben in Alting ongeveer vier volle boerenerven gelegen.

In 1866 werden de waterschappen Alting en Altinger- en Klateringerweiden opgericht. Het bevloeiingswaterschap Altinge was slechts 40 ha groot en zou lange tijd het kleinste waterschap in Drenthe blijven. Het wekt verwondering dat gelijktijdig over de ernaast gelegen gronden eveneens een waterschap van zulke kleine afmetingen werd opgericht, namelijk het waterschap Altinger- en Klateringerweiden. De verklaring hiervoor zal moeten worden gezocht in de omstandigheid, dat het laatste waterschap geen bevloeiingswaterschap was.

In 1742 woonden in Alting: Hendrik Nijsing, Lucas Nijsing, Roelof Lamberts (alle drie vierpaards boeren), Jan Popping en Willem Bults. In Alting woonden 'volle boeren' en geen keuters en/of arbeiders.

01-alting-017De familie van Hendrik Nijsing heeft vele generaties hier gewoond. Omstreeks 1900 kwam Lambertus Lunshof met zijn gezin op de boerderij wonen. Zoon Rieks Lunshof was jarenlang wethouder in de gemeente Beilen. Dochter Hendrikje Lunshof trouwde in 1903 met Roelof Vos. Deze overleed in november 1918 na enkele dagen hoge koorts (42 graden) te hebben gehad aan de gevolgen van de Spaanse griep. De familie Vos verhuisde in 1964 naar een ruilverkavelingsboerderij in Lieving.

Roelof Lamberts was evenals zijn zoon Jan Lamberts in de 18de eeuw ette. Dit geslacht sterft later in mannelijke lijn uit. In 1880 is Jacob Wolting uit Eursing eigenaar van de boerderij. Vanaf 1920 tot 1964 (ruilverkaveling) was Harm Harms en later zijn zoon Jan eigenaar/bewoner van de boerderij. Hun boerderij werd ook in het kader van de Ruilverkaveling Hijken e.o. naar Brunsting verplaatst.

De familie van Lucas Nijsing heeft evenals de familie Hendrik Nijsing (tussen de beide families is geen directe relatie aangetoond) eeuwenlang in Alting gewoond. In vrouwelijke lijn ging de boerderij van Lucas in eigendom over naar Jan Homan en later Klaas van der Scheer. De boerderij werd vaak verhuurd o.a. aan Berend Jan Geertjes, grondlegger van het bedrijf 'Geertjes' in Beilen. Sinds 1976 woont hier de akkerbouwer Willem Koerts jr.

Jan Popping ging omstreeks 1760 naar Hijken. De familie Nijmeijer heeft lange tijd in de boerderij gewoond. De familie Schipper kwam later in hun boerderij en woont daar nog steeds.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.