1. Wegdorp ten noordwesten van Beilen, langs de weg en het kanaal met dezelfde naam.

Het dorp, lopend van de Nijeheimsbrug via de Hijkerbrug tot de Brunstingerbrug, heeft een lengte van bijna 4 km.

2. Een ruim 10 km lang kanaal verbindt Beilen met de Drentsche Hoofdvaart. De aanleg in 1791 diende een tweeledig doel: het kanaal droeg bij aan de aanvoer van water naar de Drentsche Hoofdvaart en het gaf de Beilenaren een scheepvaartweg naar Meppel. In 1810 werd de vaart verbeterd. In 1926 gebeurde dat vanwege de aanleg van het aansluitende Linthorst Homankanaal nogmaals, nu als werkverschaffingsobjecten. Dit kanaal is thans geen vaarweg meer. Na de aanleg van de vaart werden er keuterijen en arbeiderswoningen gebouwd.

Tot 1780 viel dit gebied onder de marke van Hijken. In dat jaar scheidde de marke van Brunsting zich af en viel het gebied, ook dat van de latere Beilervaart, onder Brunsting.

In het kohier van de vaste goederen in 1807 worden Jan Jans Beuving, Jene Renses, Lambert Willems, Albert Lucas, Jan Jans en Hendrik Jansen vermeld. Als woonplaats wordt Brunsting genoemd en niet de Beilervaart.

In 1815 woonden er de volgende gezinnen: Jan Jans Beuving met vijf personen, de wed. Jene Renses met zes personen, Lambert Willems met zeven personen, Roelof Spijker met vier personen en Albert Willems met zes personen. De meeste bewoners kwamen in 1830 uit de gemeente Beilen en waren arbeiders van beroep. Eén van hen, Gerrit Berends Schoenmaker, was de voorvader van de bekende Beiler nachtwacht Jans Schoe(n)maker.

In 1849 werd er op Nijenheim aan de Beilervaart ongeveer 45 hectare dennenbos en 33 ha eikenhakbos aangeplant. Op het landgoed van ruim 246 hectare bevonden zich naast een boerderij een opzichtershuis en vier arbeiderswoningen.

Willem Woldering, eigenaar van de aardappel- en groentedrogerij bij de Halerbrug, liet tussen 1912 en 1915 vier nieuwe, grote boerderijen bouwen.

Een bijzondere gebeurtenis deed zich voor in februari 1916 toen verscheidene bewoners van de Beilervaart een luchtschip, waarschijnlijk een Zeppelin, zagen overvliegen.

05-beilervaart-019In 1946 stonden er 75 woningen langs de Beilervaart. Na Beilen, Wijster, Hooghalen, Hijken en Tiendeveen, was de Beilervaart het dorp met de meeste huizen.

Het boek over de bewoningsgeschiedenis, getiteld 'Langs de Beilervaart' werd in november 2010 uitgegeven.
Dit boek is (2021) verkrijgbaar bij Gerard Pronk Smalbroek 15 9411 TS Beilen 0593-522871

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.