De Historische Vereniging Gemeente Beilen werd opgericht in november 1989 met als doel/missie:

  • het aanmoedigen van de studie naar en het verspreiden van kennis over de geschiedenis van de voormalige gemeente Beilen
  • het bevorderen van het waardebesef met betrekking tot het historisch erfgoed in de ruimste zin van het woord
  • het vormen van een ontmoetingspunt voor allen die zich bij de geschiedenis van de voormalige gemeente Beilen betrokken voelen.

Dit doet zij onder andere door:

  • het uitgeven van een historisch tijdschrift en andere historische publicaties en boeken
  • het organiseren van (studie)bijeenkomsten, lezingen, presentaties, excursies en tentoonstellingen
  • het organiseren van verschillende werk- en studiegroepen.

 

Momenteel(2018) telt de vereniging 1.020 leden. Wilt u lid worden meld u zich dan nu aan!