Laaghalerveen is een buurtschap van het type wegdorp. Het was oorspronkelijk een veengebied, dat grotendeels door de inwoners van Hooghalen en Laaghalen is afgegraven. De gewonnen turf werd via vanuit Smilde gegraven wijken afgevoerd. De buurtschap is gelegen ten zuidwesten van Assen tussen de provinciale weg N371 en de rijksweg A28.

De buurtschap Laaghalerveen maakt deel uit van het dorp Hooghalen en is ontstaan als verveningsgebied voor dit dorp aan de Laaghaler kant. In 1851-1855 worden Hoog- en Laaghaler Veen en in 1868 als Hoog- en Laaghalerveen voor het eerst genoemd. In 1909 ontwikkelde de Heidemij plannen voor grootscheepse ontginning. Met behulp van ossen werd 2/3 van het gebied ontgonnen. Vanaf 1910 werden de eerste boerderijen gebouwd. De Waard uit Nijmegen en Schaap uit Groningen lieten er een zevental boerderijen bouwen; alle boerderijen kregen een naam. Ooit stonden er 16 boerderijen met namen als Welgelegen, Westland, Veldzicht, Veenoord, Veenlust, Groenzicht, Julianahoeve, Annahoeve, Arbeid adelt, Avondrust, Cora mia Eva en Klaverhoeve.

De bevolking van Laaghalerveen kreeg in 1926 de beschikking over een mini-kerkje, dat tot 1942 in gebruik is geweest. In 1930 werd er een School met de Bijbel gesticht die tot 1994 in gebruik is geweest. Sinds 1923 was er ook een café annex winkel. Bij de aanleg van het militair oefenterrein De Haar is een twaalftal boerderijen en huizen afgebroken, zodat er maar een kleine buurtschap is overgebleven. Laaghalerveen wordt omsloten door de natuurterreinen Hijkerveld in het zuiden, Smildigerveen in het westen, Witterveld in het noorden en Laaghalerveld in het oosten. Dit is het beekdal dat in 1997 is ingericht als oefenterrein voor Defensie. Deze natuurterreinen lopen via ecologische verbindingszones in elkaar over. De buurtschap kent anno 2008 nog vijf landbouwbedrijven en twee campings. Het ligt vlak tegen het nieuwe TT-circuit aan, waar nogal wat lawaai-evenementen plaatsvinden.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.