13 mei 2016 is de wandelroute "het Stroompad" officieel geopend. Deze route is opgezet door de Werkgroep Rondje Beilen, een onderdeel van Beleef Beilen

De route van ongeveer 3,7 km wordt gemarkeerd door paaltjes met stickers van RONDJE BEILEN. Voor een rustpauze staan hier en daar ook bankjes. 

Een mooi start van de route is bij de Stefanuskerk in Beilen.

Er is een mooi boekje met wetenswaardigheden over de route, zie ook de website  www.rondjebeilen.nl

Ter nagedachtenis aan onze bekende dichter Roel Reijntjes zijn er in Beilen twee wandelroutes uitgezet.

De korte route

De korte route begint bij de Stefanus kerk in Beilen. Langs het oude kerkhof, waar Roel Reijntjes ligt begraven, volgt de route zijn weg langs een aantal markante punten in het dorp Beilen. Een aantal van deze markante plaatsen zijn o.a. de haven, klompenmakerij, de dikke boom, de bedding van de voormalige Beilerstroom. Aan de hand van een aantal panelen kan de wandelaar kennis nemen van de geschiedenis van Beilen. Tevens zijn er op de panelen een aantal gedichten van Roel Reijntjes te vinden.

De korte route is 2,5 a 3 km. lang en is voor iedereen te bewandelen, m.n. voor gebruikers van rolstoelen is de route goed toegankelijk.

De lange route

De lange route loopt rondom het dorp Beilen. Deze route begint ook bij de Stefanus kerk in het centrum van Beilen. Langs het oude kerkhof en de haven volgt de route zijn weg door de Grote Drift, van oudsher een zandweg, waarlangs het vee van en naar het land werd gebracht. Via een zandpad komt men in de Schapendrift. De naam zegt al iets over het verleden van dit, van oorsprong, zandpad, een klein gedeelte hiervan is nog in takt. Langs een van de markantste punten in Beilen, de dikke boom. komt men in de Asserstraat, vroeger ook wel het Hekeinde genoemd. Deze weg was in vroeger tijden, waarschijnlijk, met een hek afgesloten. De route voert langs het spoor, via een deel van de oude stroombedding, weer richting de Stefanus kerk.

De route is plus minus 5km lang.

De route beschrijving van beide routes is verkrijgbaar bij de Historische Vereniging.
De beide routes sluiten aan op het Mijmerpad. Het Mijmerpad is een wandelroute van 2,5 km. welke is uitgezet op het GGZ terrein.
Direct in de buurt is er op het terrein van de waterleiding eveneens een wandelroute te vinden.

Wilt U met een groep de Roel Reijntjes route onder begeleiding wandelen, neem dan contact op met de Hist. Vereniging.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.