Jaarverslag 2015 van de Historische Vereniging Gemeente Beilen 
 
Samenstelling bestuur:
 
Dhr. A. Lanting  Voorzitter
Mw.  K.  Gils  penningmeester
Dhr. J. Wessels secretaris
Dhr. J. Vrijs  ledenadministratie
en leden  mw. F. Biemold, dhr. W. Muggen, dhr. J. Hoegen, dhr. L. van de Bult.
 
Mw. F. Biemold heeft het hele jaar moeten afzeggen i.v.m. ziekte.
 
Redactie
In 2015 bestond de redactie uit: 
drs. G.J.  Dijkstra als hoofdredacteur en eindredacteur ad interim 
en leden H. Vos en mevr. J. Hoogeveen-Zuidberg.
 
Ledenbestand
Het ledenbestand loopt terug, voor een groot deel komt dit door overlijden.
Op 31 december 2015 telde de vereniging 1183 leden waarvan 54 een gratis lidmaatschap.
 
Tijdschrift van HVGB
Dit jaar zijn er weer 4 tijdschriften gepubliceerd, die door een groep vrijwilligers zijn gedistribueerd.
 
Boeken
Door de redactie is één boek uitgegeven, "de zoektocht naar de schilderijenverzameling en de archeologische vondsten van Geert Kuiper 1840 – 1927", de presentatie was in september 2015.