Op 8 maart 2017 werd de ledenvergadering van de Historische Vereniging Gemeente Beilen gehouden, 32 leden aanwezig.

De voorzitter A. Lanting deed in de vergadering verslag van het afgelopen jaar.
Het is een druk jaar geweest, na de verhuizing de digitalisering organiseren en elk kwartaal weer een tijdschrift uitbrengen.

Na de pauze vertelde Roelof Keen in het kort zijn levensverhaal en humoristische verhalen uit zijn nieuw te verschijnen boek.