De ledenvergadering 2018 wordt gehouden op woensdag 14 maart

locatie:  De Raat
             Reigerlaan 8
             9411 GV  Beilen

aanvang 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening.
  2. Vaststelling van de Agenda voor 14 maart 2018.

              Agenda opgenomen in het tijdschrift.

  1. Vaststelling notulen van de vergadering  op 8 maart 2017       
  2. Jaarverslag  2017.         
  3. Financieel verslag.

              De penningmeester doet verslag.

  1. Verslag kascommissie.

              De kascommissie bestaande uit J. Kuik en H. Koopman doet verslag.

  1. Kascommissie.

              Benoeming kascommissie.

  1. Begroting 2018.
  2. Bestuursmutaties:

       Klaasje Gils herkiesbaar
        Lute van de Bult herkiesbaar     
       Jan Hoegen herkiesbaar     
       Jan Wessels herkiesbaar.
  Voor de vacature ledenadministratie draagt het bestuur mevr. Hilly de Weerd voor.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting, aansluitend pauze.

  Na de pauze: lezing door Abel Darwinkel van het 'Huus van de Taol'

13 mei is de wandelroute "het Stroompad"geopend door wethouder G.J. Bent en J. Germs van Huus van de Taol.