Werkgroepen
 
Werkgroep financiën 
De werkgroep, bestaande uit: de penningmeester Klaasje, Wolter en Jakob, hebben de omslag  gemaakt voor vereenvoudiging van de financiële administratie met geïntegreerde ledenadministratie. Veel machtigingen voor inning van de contributie zijn binnengekomen. Dit is een goede zaak, geeft veel kostenbesparing.
Het heet dan wel vereenvoudiging, maar de voorbereiding en de eerste verwerking van de gegevens in de nieuwe software vergt enorm veel tijd.
 
Werkgroep archief
Met het bestuur en de werkgroep archivering is een behoorlijke basis gelegd voor de digitalisering. In de loop van het jaar is daarvoor ook een breder perspectief ontstaan door het overleg, op initiatief van de gemeente, om  met de andere HV’s in de gemeente en de oudheidkamer te komen tot een gezamenlijk project. 
Het Drents Archief en de gemeentelijke archief afdeling doen hier ook aan mee.
In 2016 krijgt dit initiatief, het komen tot een grote databank met historisch erfgoed, een nog groter draagvlak omdat de Provincie  Drenthe hier ook bij betrokken is. Dit project heet “ Het geheugen van Drenthe”.
 
Werkgroep  kerkhoven
De werkgroep “Het oude kerkhof” is in 2015 met  ongeveer  14 vrijwilligers regelmatig op donderdagmiddag actief geweest. 
Het werk is nu voor 2/3 klaar op de 1e begraafplaats.
Voor de 2e begraafplaats is bij B en W een verzoek ingediend om ook deze restauratie door de werkgroep van de HVGB te laten doen.
Donaties  van “Beleef Beilen”, van particulieren en van de Stichting Wildervank Fonds een toezegging van € 750,- .
Op 31 oktober  presentatie van de werkgroep op het gemeentehuis in het kader van MOEK, geen prijs, wel € 200,- gekregen.
 
Werkgroep “het Boertje”
De houten sculptuur van het voormalige distributiemagazijn van supermarktketen “Jan de Boer” zal op de nieuw aan te leggen rotonde bij de afslag A28 worden geplaatst, op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.
 
Het Stroompad
Namens de HVGB  zijn diverse vergaderingen bijgewoond van de werkgroep “Het Stroompad”.
Dit plan is in afrondende fase, infoborden e.d. worden geplaatst. 
Medio 2016 zal deze wandelroute klaar zijn.
 
Deelname evenementen
Enkele leden van het bestuur zijn op 10 april  aanwezig geweest bij de herdenking van de landing van Franse parachutisten in Spier, waarbij 2 para’s sneuvelden.
 
Op 24 april is een tweede reeks Stolpersteine  gelegd in  Beilen en  Drijber, één bestuurslid was hierbij aanwezig.