Lezingen, presentaties, wandelingen
 
In  januari  is voor de buurtvereniging Plattenveld door Lute een film vertoond van Oud Beilen.
Jan Hoegen heeft voor een buurtvereniging  een wandeling door Beilen verzorgd.
 
Bestuur
In 2015 zijn er 9 reguliere vergaderingen van het bestuur geweest.
Met de bibliotheek , het Drents Archief, de Oudheidkamer, de twee andere HV’s in de gemeente, wethouder G.J. Bent en dhr. B. Roorda van de gemeente  zijn 3 vergaderingen gehouden. Doel is om te komen tot een vorm van samenwerking met de digitalisering van de respectievelijke archieven. 
Daarnaast heeft het dagelijks bestuur in 2015 veel vergaderingen gehad met gemeente, werkgroepen en redactie.
Begin november geeft de redactie te kennen dat ze de werkzaamheden voor het tijdschrift gaan beëindigen.
Na veel overleg hoe verder, is het bestuur aan de slag om een redactieraad samen te stellen en schrijvers te vinden voor verhalen.  De intentie is om de vereniging in ieder geval voort  te zetten en daar hoort zeker het tijdschrift bij. 
Alle leden van het bestuur en de bestaande werkgroepen staan achter de doelstelling en gaan waar mogelijk hun steentje bijdragen.
 
De ledenvergadering 
25 maart ledenvergadering met kostuumshow in het Wilhelmina Zalencentrum, 44 leden aanwezig.
In 2 sessies een modeshow van kleding in de tijdperken 1900 tot nu en kleding gedragen  voor 1900.
Elf vrijwilligers brachten de kleding met gepaste trots voor het voetlicht, waarbij dhr. A. Kool van de “Stichting Oud Oranje” de nodige achtergrondinformatie verschafte.
Een vermakelijke show, het verkleden van de vrijwilligers voor de tweede sessie zou ongeveer één uur duren dus dat was een mooi moment voor de ledenvergadering.
Zie verder notulen van deze vergadering.